Help, ik word ontslagen! Wat nu?

Bijgewerkt op: 11 jan. 2021

Scheiden doet lijden, ook op het werk. Maar dit leed kun je verzachten door verstandig onderhandelen. Doe je het goed, dan zul je de periode 'in between jobs' met een gerust hart overbruggen!

Ik wordt ontslagen

Er kunnen allerlei redenen voor ontslag zijn. Denk aan een verstoorde arbeidsrelatie, een situatie van disfunctioneren of een reorganisatie. Bij ontslag zien veel werkgevers en werknemers op tegen een gang naar de rechter. Het is namelijk bijzonder lastig om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen en het duurt lang voordat de kantonrechter beslist. Wat is het alternatief?


Ontslag met wederzijds goedvinden: de vaststellingsovereenkomst

Een gang naar de rechter is gelukkig niet verplicht. Tegenwoordig worden de meeste arbeidsovereenkomsten beëindigd met wederzijds goedvinden. Daarbij onderhandel je met je werkgever over de voorwaarden waaronder je dienstverband eindigt, zoals:

  • de hoogte van de ontslagvergoeding;

  • je recht op een WW- of ZW-uitkering na het einde van het dienstverband;

  • afspraken over uitbetaling van vakantiedagen;

  • scholings- en outplacement budgetten;

  • vrijstelling van werkzaamheden;

  • een eventueel concurrentiebeding;

  • studiekosten;

  • aandelen/opties;

  • vergoeding van gemaakte juridische kosten.

Worden jij en je werkgever het eens, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.


Ziekte

Ben je ziek en biedt de werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aan? Ga daar dan niet mee akkoord zonder je goed te laten voorlichten. Meewerken aan het eigen ontslag tijdens ziekte is financieel riskant doordat je het recht op een WW-uitkering verliest.


Zwangerschap

In het geval van zwangerschap geniet je een extra ontslagbescherming. Dat betekent dat de werkgever het arbeidscontract niet kan opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken nadat je het werk hebt hervat. In speciale gevallen is ontslag tijdens je zwangerschap of bevallingsverlof wel mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of je afdeling de werkzaamheden beëindigt of als je je ernstig misdraagt. Word je toch ontslagen en ben je het er niet mee eens? Binnen twee maanden kun je de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken of een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.


Niet verplicht, wel verstandig

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is nooit verplicht maar in veel gevallen wel verstandig. Zeker als de werkgever een goede ontslaggrond heeft en een gunstige regeling aanbiedt.


Bezint eer gij begint

Meestal is de vaststellingsovereenkomst een eerste aanbod van de werkgever. Denk daarom goed na voordat je tekent: weet je wel genoeg om akkoord te kunnen gaan? Wees je ervan bewust dat de werkgever, om kosten te besparen, bereid zal zijn meer te betalen. Hij zal dat echter ook doen omdat de kans dat hij door de kantonrechter in het gelijk wordt gesteld niet erg groot is. Het is voor hem dus gunstig een ontslagvergoeding aan te bieden die hoger is dan de transitievergoeding, die hij hoe dan ook moet betalen.


Advies

Bij twijfel kun je de vaststellingsovereenkomst altijd laten beoordelen door een arbeidsjurist. Die kan je helpen er een betere deal uit te slepen, zoals een hogere ontslagvergoeding. Tegen de kosten hoef je niet op te zien. Meestal worden die door de werkgever vergoed en sommige arbeidsjuristen bieden een eerste controle gratis en vrijblijvend aan.


Word jij ook ontslagen en ben je van plan te onderhandelen? Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt! Op de site van der Rijksoverheid lees je wat je erover moet weten. Kom je er niet uit? Laat je adviseren, want wie niets vraagt, komt ook niets te weten!