De transitievergoeding: een lichtpuntje in donkere dagen

Bijgewerkt op: 10 dec. 2020

Ieder van ons maakt ze ooit mee: emotionele gebeurtenissen die om aanpassing vragen. Het verlies van je baan is er zo een. Collega’s, routines, vast inkomen: ineens besef je wat je had. Het verlies van wat vanzelfsprekend leek kan je flink in de weg zitten. Zo zeer zelfs dat je misschien vergeet dat er ook een lichtpuntje is: de transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd. Wat is het? En heb jij er ook recht op?Wat is een transitievergoeding en wanneer heb je er recht op?

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer wettelijk recht op heeft bij ontslag via UWV, kantonrechter of een aflopend (tijdelijk) dienstverband. De vergoeding is bedoeld om je te helpen de overstap te maken van de ene naar de andere baan. Je kunt hem gebruiken om deze periode te overbruggen en om je bijvoorbeeld bij te scholen. Sinds 1 januari 2020 heb je al vanaf je eerste werkdag recht op deze vergoeding, dus ook als je in je proeftijd wordt ontslagen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van je maandsalaris en de duur van het dienstverband. Je krijgt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar vanaf je eerste werkdag. Heb je 9 jaar bij je bedrijf gewerkt, dan ontvang je 9 x 1/3 = 3 maandsalarissen. Werkte je er 18 jaar, dan ontvang je bij ontslag 18 x 1/3 = 6 maandsalarissen. Bij een inkomen dat hoger is dan 83.000 euro krijg je maximaal 83.000 euro of een jaarsalaris. Wil je meer weten? Op de website van de Rijksoverheid vind je rekenhulpen die je inzicht geven in de hoogte van je transitievergoeding.


Wanneer heb je géén recht op een transitievergoeding?

Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden? Dan leggen jij en je werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Je ontvangt geen transitievergoeding omdat jij en de werkgever samen afspraken maken over de ontslagvergoeding. Zeg je zelf op? Dan heb je evenmin recht op een transitievergoeding. tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Ook jijzelf kunt ernstig verwijtbaar handelen met ontslag als gevolg. Daardoor verspeel je het recht op de vergoeding, en verdwijnt het lichtpuntje in donkere dagen!


Is er een verschil tussen een transitie- en ontslagvergoeding?

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er ís een verschil. Je hebt recht op een transitievergoeding als je wordt ontslagen via het UWV of kantonrechter. De kantonrechter maakt in dat geval géén gebruik van de zogenaamde kantonrechtersformule.

De meeste ontslagen vinden echter plaats met wederzijds goedvinden. Je wordt niet ontslagen via het UWV of de kantonrechter, maar legt samen met je werkgever alle afspraken over het ontslag vast in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval kun je recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze is het resultaat van onderhandelingen tussen je werkgever en jou. Heel soms is het de kantonrechtersformule. Dat is een formule om de ontslagvergoeding te berekenen, die ooit is ontwikkeld door kantonrechters. De ontslagvergoeding is in veel gevallen hoger dan een transitievergoeding. Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!